Un site utilisant WordPress

Programme

Według tradycji ningmapy ścieżka do oświecenia składa się z dziewięciu jan (pojazdów).

Trzyletnie odosobnienie koncentruje się na trzech ostatnich janach znanych jako wewnętrzne tantry:

– pojeździe Mahajogi,

– pojeździe Anujogi,

– pojeździe Atijogi.

Zgodnie z „Vajrasattva Heart’s Mirror” (Lustrem serca Wadżrasattwy):

Mahajoga Tworzenia jest niczym podstawa wszystkich dharm;

Anujoga Doskonalenia jest niczym ścieżka wszystkich dharm;

Atijoga Wielkiej Doskonałości jest niczym kluczowy punkt wszystkich dharm.

Oto dlaczego znaczenie tych trzech części – Tworzenia, Doskonalenia oraz Wielkiej Doskonałości, znajduje się poza wszelkim zjednoczeniem oraz rozdzieleniem.

Pojazdy trzech wewnętrznych tantr są konsekwentnie powiązane i stanowią o szczególności szkoły ningmapy. Wszystkie trzy posiadają niezwykłe cechy szczególne, które czynią je wyższymi od zewnętrznych tantr.

Nauki

Mistrz Odosobnienia przekazuje nauki, praktyki, komentarze oraz inicjacje w języku tybetańskim, które są na miejscu tłumaczone na angielski.

Teksty zostały przetłumaczone na angielski, niemiecki i francuski z tybetańskich oryginałów.

Na zakończenie każdej części odbywa się puja ognia (Riło Sangczio).

Niekiedy (1-3 razy do roku) J. Św. Gangteng Tulku Rinpocze udziela pewnych nauk dzogczen (takich jak trekczio lub togal) oraz inicjacji.

Uwaga

Osoby pragnące wziąć udział w tradycyjnym trzyletnim odosobnieniu w Bhutanie, powinny być w pełni sił – tak fizycznych, jak i psychicznych. W zasadzie rytm praktyki jest ciągły i długotrwały (patrz program poniżej), zaś pewne ćwiczenia są szczególnie trudne (jak pokłony w trakcie praktyk wstępnych czy tsa-lungi). Z tego powodu nie zachęcamy osób powyżej 60 roku życia do udziału w odosobnieniu.

Przekazywanie pochodni

Po upływie trzech lat, trzech miesięcy i trzech dni, osoby odbywające odosobnienie opuszczą swoje miejsce i zostaną powitane przez osoby udające się na odosobnienie. Odbędzie się to przy wtórze muzyki, dźwiękach tybetańskich trąbek, z katakami itd.

Obie grupy wezmą udział w ofiarowaniu tog w świątyni – ci, którzy opuszczają odosobnienie, aby podziękować za szczęśliwe ukończenie praktyki, zaś osoby udające się na odosobnienie, aby rozpocząć je w pomyślny sposób.

Jak nieprzerwany krąg, praktykujący oraz ich praktyka będą następować jedni po drugich, co podtrzymywać będzie silną, duchową więź.

Certyfikat

Na zakończenie trzyletniego retritu każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

Daty

Pierwszy retrit: listopad 2009 – w połowie marca 2013.

Drugi retrit: data zbliżającej emeryturę był opóźniony

Rejestracja

Ostateczny termin zgłoszenia upływa na 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia kolejnego odosobnienia (tj. w sierpniu 2012 roku).