Un site utilisant WordPress

Conditions requises

Kryteria dostępu trzyletniego odosobnienia są następujące:

– bycie uczniem Gangtenga Tulku Rinpocze lub uzyskanie jego zgody;

– praktykowanie buddyzmu od co najmniej 10 lat;

– psychiczne zrównoważenie oraz dobra kondycja fizyczna;

– umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim, niemieckim, francuskim lub tybetańskim;

– odpowiedni wiek.

Przygotowania

Rinpocze zaleca osobom zamierzającym zgłosić się na trzyletnie odosobnienie, aby zapisały się do wirtualnej szedry (8-letni program nauki – http://www.longchenrabjam.org/) poprzez kontakt z Christine Arpita (e-mail: christine.arpita@gmail.com). Program nauczania dostarcza studentom zasadniczych podstaw buddyjskiej filozofii oraz historii szkoły ningma i tradycji Pema Lingpy.

Oprócz praktyki duchowej oraz krótkich retritów, które zaleca się przeprowadzić w czasie bieżącego trzyletniego odosobnienia, najważniejsze jest, aby załatwić wszystkie materialne sprawy przed rozpoczęciem odosobnienia (opłaty, sprawy materialne itp.). Przed retritem zostaniesz poproszony o podanie listy kontaktów (nr telefonu, e-mail) na wypadek zajścia jakiejś konieczności. Aby twój umysł nie był zaprzątnięty samsarycznymi troskami, zaleca się powierzenie swoich spraw osobistych wybranej osobie.

Osoby wybierające się na odosobnienie powinny koniecznie powiadomić swoje rodziny odnośnie tych planów.

Kontakt z rodziną

Komunikacja między osobami przebywającymi na odosobnieniu a ich rodzinami jest ograniczona, ale nie zabroniona. Poza pewnymi specyficznymi okresami (nazywanymi nyempos) istnieje możliwość kontaktu listowego oraz otrzymywania podarunków. Odwiedziny nie są dozwolone.

Członkowie Yeshe Khorlo zostaną wyznaczeni do pośredniczenia w kontakcie osób przebywających na odosobnieniu i ich rodzin lub przyjaciół.

Wyjątkowo, według uznania mistrza odosobnienia i Rinpocze, możliwe będzie zorganizowanie wizyty rodziny. W tym zezwoleniu odwiedziny rodziny muszą zostać włączone pomiędzy dwie sesje praktyki. Wizyta w miejscu odosobnienia nie może przekraczać 2 do 3 dni.