Un site utilisant WordPress

Linia przekazu

Pema-Lingpa

Krótka prezentacja spadkobierców jednej z najbardziej drogocennych linii mistrzów duchowych z Bhutanu.

Ugyen Pema Lingpa (1450-1521) był jednym z najbardziej znanych tertonów (odkrywców skarbów) buddyzmu wadżrajany.

Linia przekazu Pema Lingpy korzeniami sięga IX wieku, czasów, gdy wielki duchowy mistrz Padmasambhawa, znany również jako Guru Rinpocze, rozprzestrzeniał buddyzm na obszarze Tybetu. Dzięki swojej wielkiej przezorności Padmasambhawa, dla dobra wszystkich istot, ukrył swoją biografię, nauki lub termy, zwane skarbami, przewidując czas degeneracji nauk i przeszkody uniemożliwiające poznawanie Dharmy. Najgłębsze i najbardziej subtelne z tych nauk zwane są dzogczen lub atijoga.

Padmasambhawa przepowiedział, jaki terton i w jakich okolicznościach odkryje termy. Jak do tej pory setki tertonów ujawniło tysiące nauk, które Guru Rinpocze pozostawił w spadku. Wśród nich było pięciu królów tertonów, z których Pema Lingpa był czwartym królem.

Linia przekazu Pema Lingpy została zapoczątkowana w Tybecie poprzez śmierć Lacham Pemasel, córki króla Trisong Detsena. Zmarła ona nagle w ósmym roku życia i została przywrócona do życia przez Guru Rinpocze po to, aby mogła otrzymać od niego sekretną doktrynę Khandro Nyingtig. Dał jej prawo do ujawnienia tych nauk w przyszłym życiu. Wraz z jego błogosławieństwem Lacham Pemasel otrzymała przepowiednię, że odradzi się jako król terton Pema Lingpa i odkryje głębokie nauki Guru Rinpocze.

Księżniczka Pemasel odkryła i nauczała Khandro Nyingtig podczas swojej kolejnej inkarnacji jako Pema Lendreltsel, który następnie odrodził się jako wielki mistrz Longchen Rabdziampa (Longchenpa). Pema Lingpa jest bezpośrednią inkarnacją wszechwiedzącego Longchenpy.

Longchenpa słynął ze względu na swoje ogromne zrozumienie oraz niezwykle rozległe i głębokie nauki. W swojej kolejnej inkarnacji, jako Pema Lingpa, był w stanie czytać i pisać w wieku pięciu lat. W wieku lat 20 miał pełną wiedzę dotyczącą wszystkich nauk, a jego zrozumienie buddyjskiej doktryny było nieporównywalne z nikim innym. W wieku 32 lat, na odosobnieniu w Chimphu, ukazała mu się dakini Wadżrawarahi i poinformowała go, że w obecnym życiu będzie działał dla pożytku wielu ludzi poprzez przekazywanie nauk dzogczen. Powiedziała także, że w następnym życiu odrodzi się w Bumthangu jako Pema Lingpa, gdzie będzie mógł pomóc jeszcze większej liczbie ludzi.

Urodzony w 1450 roku w Bumthangu w Bhutanie, Pema Lingpa jest spadkobiercą linii przekazu ningma. W dzieciństwie otrzymał wykształcenie buddyjskie. Na początku swego dorosłego życia, w formie snów i wizji, otrzymał instrukcje, które umożliwić mu miały odnalezienie 108 wielkich dzieł, term i relikwii w Bhutanie, Tybecie oraz w Indiach. Jednakże ze względu na niekorzystne warunki oraz karmiczne uwarunkowania, odkrył tylko 32 ze 108 przepowiedzianych skarbów, niemniej jednak odkryte skarby zawierają esencję wszystkich 108 przepowiedzianych. Esencja ta została podsumowana w cyklu “Three Hands of the Heart” przez Guru Rinpocze, który przekazał go księżniczce Pemasel.

Pema Lingpa był w swoich czasach duchowym nauczycielem o wielkim znaczeniu. Był uznane za takiego przez cztery główne szkoły wadżrajany. Poświęcił swoje życie, aby odkryć skarby Guru Rinpocze, medytując w odosobnionych miejscach, udzielał wielu bardzo ważnych nauk i inicjacji, oraz budował i restaurował klasztory. Stworzył tradycję, która trwa do dnia obecnego.

W dzisiejszych czasach linia przekazu Pema Lingpy reprezentowana jest przez trzy emanacje – ciała, mowy i umysłu. Są to odpowiednio – Ganteng Rinpocze, Sungtrul Rinpocze i Tukse Rinpocze, wszyscy przebywają w Bhutanie. Niestety, Jego Eminencja Tukse Rinpocze opuścił swoje ciało w tym roku. Jego Eminencja Gangteng Tulku Rinpocze jest dziewiątą emanacją oświeconego ciała Pema Lingpy. Jest założycielem i duchowym przywódcą związku Yeshe Khorlo. Przewodzi wielu klasztorom w Bhutanie, jak również naucza Dharmy w swoim kraju i na świecie dla pożytku wszystkich istot.

Tekst ten opiera się w głównej mierze na książce “The Life and Revelations of Pema Lingpa” opublikowanej przez Snow Lion [wydanie polskie: „Życie i nauki Pema Lingpy”, wydawnictwo.

Krótka biografia (short biography)

Jego Eminencja Gangteng Tulku Rinpocze, Kunzang Pema Namgjal, urodził się w 1955 roku w odległej dolinie w Bhutanie. Jest to dziewiąty w linii spadkobierca Pema Tinleja, reinkarnacji wspaniałej zasady ciała tertona Pema Lingpy (1450-1521), głównego wcielenia mistrza dzogczen Longchen Rabdziampy (1308-63). Został rozpoznany jako wielki mistrz dzogczen z tradycji ningma. Jego główna siedziba mieści się w centralnej dolinie Bhutanu, w klasztorze Gangteng Gompa.

Rinpocze należy do szkoły buddyzmu wadżrajany. Studiował w Bhutanie, jak również w południowych Indiach oraz w Nepalu u mistrzów ningmapy, kagjupy i sakjapy. Jego głównymi nauczycielami byli Dudziom Rinpocze, Khjentse Rinpocze, Khjabdzie Kenczen, Tenzin Döndrup, Penor Rinpocze oraz Chatral Rinpocze. Gangteng Tulku spędził 11 lat swojego życia na odosobnieniu.

Obecnie Rinpocze zarządza około 25 klasztorami oraz świątyniami w Bhutanie, jak również ośrodkami na Zachodzie. Dzięki temu rozpowszechnia nauki tradycji dzogczen Pema Lingpy na świecie.

Szczegółową biografię (Detailed Biography)

Rinpocze urodził się w 1955 roku w pobliżu miejscowości Trongsa, w pięknym, górzystym i odległym regionie centralnego Bhutanu. W dzieciństwie został rozpoznany jako dziewiąta emanacja ciała Pema Lingpy przez Jego Świątobliwość XVI Karmapę Rangdziunga Rigpę Dordże, Jego Świątobliwość Dudzioma Rinpocze, Jego Świątobliwość Dilgo Khjentse Rinpocze oraz innych mistrzów wadżrajany (buddyzmu tybetańskiego). Otrzymał tradycyjne wykształcenie w klasztorze Trongsa, jakiego udziela się młodym tulku, zanim został oficjalnie intronizowany w wieku lat16 jako IX Gangteng Tulku w klasztorze Gangteng. Klasztor ten tradycyjnie jest siedzibą tulku linii Gangteng, a miejsce gdzie powstał, zostało wybrane przez samego Pema Lingę. Jest to obecnie największy klasztor ningmapy w Bhutanie. Rinpocze przejął wtedy duchowe przywództwo nad 19 klasztorami i pustelniami ningma (od tamtego czasu liczba ta wzrosła do ponad 35). Rinpocze otworzył także klasztor żeński (Pema Czoling), gdzie mniszki mogą zdobyć kompletne wykształcenie.

Rinpocze przez trzy lata studiował z Dudziomem Rinpocze, który był duchowym przywódcą linii ningma. Przez ten czas otrzymał pełny cykl inicjacji i nauki linii Pema Lingpy od dwóch wielkich mistrzów Dudzioma Rinpocze i Dilgo Khjentse Rinpocze. These masters had themselves received these initiations in Tibet and had won their flight in the texts relating to these terms.

Następnie Rinpocze spędził osiem lat w prawie nieprzerwanej medytacji pod przewodnictwem Dza Khenpo Tenzina Dhendupa, uznanego za jednego z najbardziej zrealizowanych mistrzów dzogczen. Później nastąpił okres intensywnych studiów, między innymi u Chatrala Rinpocze.
Wreszcie, w połowie lat 80tych, ze względu na życzenie swoich mistrzów, Gangteng Tulku Rinpocze zdecydował się przybyć na Zachód, by nauczać dzogczen. Swoją pierwszą podróż odbył samotnie, nawet bez towarzyszącego mu asystenta.

Potem udał się na kolejne trzyletnie odosobnienie, które zakończył w 1992 roku. Od tej pory nigdy nie przestaje działać na rzecz podtrzymania tradycji nauczania oraz praktyki medytacyjnej Pema Lingpy. W tym celu założył ośrodek trzyletnich odosobnień i dwa miejsca do praktyk odosobnieniowych dzogczen, klasztor i szedrę dla kobiet, jak i uniwersytet na bardzo wysokim poziomie przy Ganteng Gompie. Rinpocze podróżuje każdego roku do Europy, Ameryki Północnej i Azji. Jest odpowiedzialny za tworzenie ośrodków odosobnieniowych na Zachodzie. Nauki Rinpocze koncentrują się na praktyce dzogczen. W ten sposób pojawiły się ośrodki Yeshe Khorlo. Wysłał trzech lamów rezydentów, lamę Tsełanga do Europy, lamę Dordże Lopona Phurbę do USA i lamę Yeshe Lopona Sangak do Kanady, dzięki czemu może rozpowszechniać nauki tradycji ningma w linii Pema Lingpy.